קלינאות תקשורת

קלינאות תקשורת הוא תחום מקצוע פרא-רפואי, העוסק באבחון, טיפול ושיקום של אנשים עם לקויות שונות בתקשורת , כגון: לקויות בדיבור, בהבנה, בתקשורת לא מילולית וכן לקויות קריאה וכתיבה. תחום קלינאות תקשורת במוסד הינו חלק משירותי הבריאות האבחוניים והטיפוליים הניתנים בו. השירות עוסק באבחון ושיקום תפקודי השמיעה, השפה, הדיבור והבליעה.
P1000848

קלינאות תקשורת הוא תחום מקצוע פרא-רפואי, העוסק באבחון, טיפול ושיקום של אנשים עם לקויות שונות בתקשורת , כגון: לקויות בדיבור, בהבנה, בתקשורת לא מילולית וכן לקויות קריאה וכתיבה.
תחום קלינאות תקשורת במוסד הינו חלק משירותי הבריאות האבחוניים והטיפוליים הניתנים בו. השירות עוסק באבחון ושיקום תפקודי השמיעה, השפה, הדיבור והבליעה.

החשיבות של שירות קלינאות תקשורת במוסדות הינה גדולה משום שהפרעות בתפקודי הבליעה אצל אדם מבוגר עלולה לפגוע באיכות חייו, במצבו הבריאותי והתזונאי ובמצבים מסויימים אף לסכן את חייו, הפרעות בתפקודי השמיעה והדיבור עלולים לפגוע נפשית באדם הסובל מכך ולגרום לבידודו, לדיכאון, לפגיעה בדימוי העצמי ובאופן ישיר לפגיעה בתפקוד הימי.

משרד הבריאות קובע נהלים ברורים עבור מוסדות סיעודיים ובתי חולים גריאטריים על מנת להבטיח קיום שירות כזה במוסדות וכן טיפול הולם של הנוגעים בדבר.


מי הוא קלינאי תקשורת?

קלינאי תקשורת הוא אדם שקיבל הסמכה ממשרד הבריאות לעסוק בתחום והגדרתו בחוק הינה: עיסוק במקצועות הבריאות ותוספותיו.


באילו מוסדות צריך להיות קיים שירות זה?
מוסד / מוסד גריאטרי הכולל מחלקה אחת או יותר של מטופלים סיעודיים או תשושי נפש.הנהלת המוסד אחראית על הקצאת כח אדם של קלינאי תקשורת ע"פ הנהלים הנדרשים של משרד הבריאות ולאפשר לו לקחת חלק בימי עיון והשתלמויות שונות בתחום.המוסד צריך להכיל סביבה טיפולית בה יהיו האמצעים והכלים הנדרשים לאבחון וטיפול של קלינאי תקשורת, לרבות הזנה אנטראלית חודרנית במידת הצורך.


סמכות ואחריות של קלינאי התקשורת במוסד:
באחריותו של קלינאי התקשורת לערוך אבחון של תפקודי הבליעה וכן להיות שותף בהחלטה על הזנה אנטראלית, גמילה מהזנה אנטראלית וכן שיקום תפקודי הבליעה.


עיקרי תפקידו של קלינאי תקשורת במוסד:
קלינאי תקשורת תמיד יפעל בתאום מלא עם הצוות במקום וכן עם הנהלת המוסד.


בתחום הבליעה: 
זיהוי מטופלים הסובלים מקשיים באכילה ובבליעה.הערכה ואבחון תפקודי הבליעה וכן מתן המלצה להזנה פומית במידת הצורך, כנ"ל לגבי הזנה אנטראלית חודרנית, כמו כן עליו להדריך את הצוות ליישום המלצותיו.


בתחום השמיעה: 
זיהו מטופלים הזקוקים לאבחון ושיקום השמיעה.הדרכת המטופל, בני משפחתו והצוות המטפל לגבי השימוש במכשירי שמיעה, תפעולם ותחזוקתם.מתן מידע לגבי זכויות המטופל בסל הריאות וכן הפנייה לגורמים מתאימים.


בתחום התקשורת והדיבור:
זיהוי מטופלים הסובלים מקשיי תקשורת שפה ודיבור.מתן המלצות לטיפול, שימוש בעזרים בתאום עם הצוות.


סדרי עדיפות לפעילות קלינאי תקשורת במוסד:
(בהתאם לתקינה המופיעה מטה)


בתחום הבליעה:

1. בדיקת כל מטופל המגיע עם הזנה אנטראלית חודרנית למחלקה או כזה הזקוק להזנה אנטראלית.

2. הפעילות הנ"ל תתבצע לא יאוחר מארבעה שבועות ממועד קבלת המטופל או החלטת הצוות   בדבר ההזנה האנטראלית.

3. כמו כן במהלך החודש הראשון לשהות במוסד, של כל מטופל, יערוך קלינאי התקשורת אמדן על נת לקבוע צורך בבדיקה ואבחון המטופל.


בתחום השמיעה והתקשורת:

בדיקת מטופלים, לרבות כאלו שהועלה בישיבת צוות רב מקצועי כי יש צורך באבחון או בייעוץ תחום השמיעה או התקשורת.

דילוג לתוכן