אפוטרופסות

אפוטרופסות הינו מונח משפטי שמשמעותו מינוי גורם אחר (בן משפחה, אדם פרטי אחר, עמותה או תאגיד) להיות אחראי לענייניו-הרפואיים, כספיים או משפטיים – של אדם שמפאת מצבו הנפשי, השכלי או הקוגניטיבי אינו מסוגל להביע עמדה באשר למצבו או לקבל החלטות הנוגעות לענייניו. במקרים אלה ממנה בית המשפט לענייני משפחה אפוטרופוס לגופו, לרכושו או לשניהם גם יחד.
P1000925

אפוטרופסות הינו מונח משפטי שמשמעותו מינוי גורם אחר (בן משפחה, אדם פרטי אחר, עמותה או תאגיד) להיות אחראי לענייניו-הרפואיים, כספיים או משפטיים – של אדם שמפאת מצבו הנפשי, השכלי או הקוגניטיבי אינו מסוגל להביע עמדה באשר למצבו או לקבל החלטות הנוגעות לענייניו. במקרים אלה ממנה בית המשפט לענייני משפחה אפוטרופוס לגופו, לרכושו או לשניהם גם יחד.

 כדי שיתבצע מינוי אפוטרופוס יש להגיש בקשה מנומקת לביהמ"ש לענייני משפחה באזור מגוריו של אותו אדם. לצורך זה ימולאו טפסי בקשה והסכמה אשר ייחתמו בפני איש מקצוע – עו"ד או עובד סוציאלי – אליהם יצורפו חוו"ד רפואיות ודו"ח סוציאלי. כל אלה יחד יוגשו לביהמ"ש.

 כשאדם הנזקק למינוי אפוטרופוס הינו מטופל במוסד סיעודי כדוגמת מרכז סיעוד "הדסים", מטפל השרות הסוציאלי ע"י העובד הסוציאלי האחראי על אותה מחלקה בה שוהה המטופל בהכנת המסמכים ובסיוע למועמד להתמנות אפוטרופוס להגשתם לביהמ"ש, וזאת כשרות למטופלים ולמשפחותיהם. 

לאחר הגשת הבקשה דן בה ביהמ"ש, כשהקו המנחה אותו הינו טובת החסוי תוך כדי הסרת ספק של ניגוד אינטרסים. מצא ביהמ"ש לנכון, יוציא צו מינוי אפוטרופוס זמני או קבוע.

דילוג לתוכן