Marketing@hadasim.com הרב שאול חדד 10 בני ברק

התקשרו עכשיו לייעוץ והכוונה

050-5592259

בקרה בתחום התזונה

משרד הבריאות אחראי על כלל הפעילות בתחום הבריאות בישראל, במסגרת אחריות זו הוא מפקח הפעילות הרפואית הנעשית במסגרות שונות, בין היתר בתי חולים, קופות חולים, מרכזים סיעודיים, בתי אבות, באמצעות מבחני בקרה לפי תחומים שונים וציונים מבוקרים לכל פרמטר.


הערכת בקרה – תזונה
במסגרת הערכת הבקרה בתחום הסיעוד קיבל בית אבות הדסים את הציון כ. טוב מאוד, 93 – 87 , 91% .


דגשים בעבודת התזונה:


ניהול כוח אדם
– יש לשבח את בית אבות הדסים על קליטת טבח חדש, נראה כי יש ביכולתו לבצע שינוי ושיפור באיכות חומרי הגלם וכלל מערך ההזנה.


איכות ובטיחות המזון – בבית אבות הדסים מבוצעים תהליכים לבדיקת איכות ובטיחות המזון בתדירות גבוהה, יישר כוח!!


הגשת ארוחת צהריים (תצפית) – בזמן הארוחה ההגשה יפה ונאותה, האווירה טובה, המזון נראה צבעוני ומעורר תיאבון, כמו כן שודרגו כלי האוכל לכלל המרקמים. 

*המידע והתכנים המופיעים באתר ניתנים "כמות שהם" (AS IS) וללא אחריות מכל סוג שהוא. התכנים באתר אינם מהווים עצה רפואית, חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם מומחה. לא תהיה למשתמשים כל תביעה, דרישה או טענה, מכל סוג שהוא כלפי hadasim.com ו/או בעליו של האתר ו/או כלפי צוות הכותבים, העורכים והיועצים המשתתפים בעריכתו.
בית אבות הדסים
נגישות
הגדלת טקסט
ניגודיות גבוהה
ניגודיות הפוכה
פונט קריא
ניווט מקלדת
כיבוי ואיפוס מערכת
מערכת נגישות MAGMA