Marketing@hadasim.com הרב שאול חדד 10 בני ברק

התקשרו עכשיו לייעוץ והכוונה

050-5592259

מבחן משרד הבריאות

משרד הבריאות הוא משרד ממשלתי האחראי על  כלל הפעילות בתחום הבריאות במדינת ישראל. במסגרת אחריותו הוא מפקח על קופות חולים, בתי חולים, מרכזים סיעודיים, מרכזים גריאטריים ומוסדות רפואיים אחרים ודואג לפקח על רישוי מקצועות הבריאות וכן פיקוח על העיסוק במקצועות הבריאות בישראל.

הפיקוח נעשה בין היתר באמצעות מבחני בקרה לפי תחומים שונים וציונים מבוקרים לכל פרמטר. מרכז גריאטרי הדסים שמח לעמוד בהצלחה במבחני הבקרה השונים ולהבטיח מענה מקצועי ואנושי לדיירי המקום, באמצעות פעילויות שונות.


בקרה בתחום הרפואה בקרה בתחום הסיעוד בקרה בתחום התזונה
*המידע והתכנים המופיעים באתר ניתנים "כמות שהם" (AS IS) וללא אחריות מכל סוג שהוא. התכנים באתר אינם מהווים עצה רפואית, חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם מומחה. לא תהיה למשתמשים כל תביעה, דרישה או טענה, מכל סוג שהוא כלפי hadasim.com ו/או בעליו של האתר ו/או כלפי צוות הכותבים, העורכים והיועצים המשתתפים בעריכתו.
בית אבות הדסים
נגישות
הגדלת טקסט
ניגודיות גבוהה
ניגודיות הפוכה
פונט קריא
ניווט מקלדת
כיבוי ואיפוס מערכת
מערכת נגישות MAGMA