Marketing@hadasim.com הרב שאול חדד 10 בני ברק

התקשרו עכשיו לייעוץ והכוונה

050-5592259

ריפוי בעיסוק בהדסים

שירות הריפוי בעיסוק במוסד, פועל כחלק משירותי הבריאות הטיפוליים הניתנים בבתי חולים, בתי אבות וכן בכל מוסד / מסגרת טיפולית אחרת , בה קיימות מחלקות סיעודיות ומחלקות לתשושי נפש.


צוות שרות הריפוי בעיסוק בביה"ח הגריאטרי מורכב ממרפאים בעיסוק ומדריכי פעילות ותעסוקה. מטרת השירות הינה להשיג תפקודים מרביים ומיטביים של המטופל ולאפשר לו השתתפות בפעילויות ובמארג החיים במוסד. תחום הפעילות והתעסוקה מהווה תחום עזר לשרות ריפוי בעיסוק ובסמכותו.


תפקיד הריפוי בעיסוק:


* אחריות וסמכות המרפא בעיסוק בתחום המקצועי הוא לאבחן ולהעריך כל מטופל המגיע למוסד. 

* לקבוע למטופל שנמצא מתאים מסגרת התערבות טיפולית פרטנית ו/או קבוצתית, לשיפור                 מיומנויות, ליצירת שינויים בתפקוד ובפעילות המטופל, בסביבת חייו הרלוונטית, לרבות ליד מיטתו. 

* לפעול לניתוח, שיפור, תכנון ובניית פעילות וסביבת פעילות מכוונות למטרה, תוך המלצה ליצירת         שינויים והתאמות סביבתיות.

* לעקוב אחר השגת מטרות ויעדי הטיפול ולדווח עליהן 

* להעריך מחדש ולהתאים את תוכנית טיפול, על פי הצורך. 

* לעשות שימוש בטכנולוגיות מסייעות וכן להתאים או ליצור אמצעים, מכשירים ואביזרי עזר, לשם          השגת תפקוד מרבי, בפעילויות ותחומי עיסוק שונים של המטופל, בתחומי החיים השונים, כגון:          פעילויות יומיות, למידה / תעסוקה, פנאי וחברה.

* להתאים או ליצור סדים, בעיקר לגפה עליונה, למניעת קונטרקטורות, ליצירת טווח תנועה מרבי            ומיטבי, מנח מפרק מיטב - להפעלה ומנוחה ולהפחתת כאב, לרבות התאמת ציוד תומך.

* לנהל רישום ודיווח על פי המקובל. 

* לייעץ ולהדריך את המטופל, משפחתו, הצוות ואחרים משמעותיים, לשיפור מיומנויות ומניעת סיכונים    והתדרדרות במצב וכן בכל הקשור להתאמת אמצעים, מכשירים ואביזרי עזר וניידות, שינויים              והתאמת הסביבה.פעילות הריפוי בעיסוק מתמקדת בהתערבות מקצועית / טיפולית, לשם השגת פעילות מירבית ומיטבית של המטופל, בתחומי הפעילות והעיסוק השונים בסביבות חייו, על-פי המודלים השונים והמתעדכנים של ריפוי בעיסוק בתחום הגריאטריה.


* (מתוך משרד הבריאות – קובץ נהלים 2007)


מנהלת תחום ריפוי בעסוק
*המידע והתכנים המופיעים באתר ניתנים "כמות שהם" (AS IS) וללא אחריות מכל סוג שהוא. התכנים באתר אינם מהווים עצה רפואית, חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם מומחה. לא תהיה למשתמשים כל תביעה, דרישה או טענה, מכל סוג שהוא כלפי hadasim.com ו/או בעליו של האתר ו/או כלפי צוות הכותבים, העורכים והיועצים המשתתפים בעריכתו.
בית אבות הדסים
נגישות
הגדלת טקסט
ניגודיות גבוהה
ניגודיות הפוכה
פונט קריא
ניווט מקלדת
כיבוי ואיפוס מערכת
מערכת נגישות MAGMA